AUTOALA.fi

APO-uutisia


Autoalan koulutuksen järjestäjä 2017
- kilpailu 1.9.-30.11.2016

Autoalan Ammattikoulutuksen Edistämissäätiön toiminta on keskittynyt usean vuoden ajan autoalan ammatillisen, erityisesti alan opettajien täydennyskoulutuksen, kehittämiseen. Säätiön hallitus on päättänyt palkita vuosittain autoalan koulutuksen järjestäjän, ensimmäisen kerran vuonna 2017. Palkinto osoitetaan koulutuksen järjestäjälle, joka kehittää autoalan koulutustoimintaa oppimisen, toimintaympäristön muutosten ja teknologian kehittymisen näkökulmasta. Vuoden 2017 autoalan koulutuksen järjestäjän valitsemiseksi järjestetään kilpailu 1.9.- 30.11.2016. Lue lisää tästä ja osallistu kilpailuun!


Autoalan opettaja- ja kouluttajapäivät 27.-28.4.2017 Turussa


Kiitämme kaikkia huhtikuussa Jyväskylässä Autoalan opettaja- ja kouluttajapäivillä mukana olleita erittäin tärkeistä kirjallisista sekä suullisista palautteista! Osallistujat arvioivat tilaisuuden kokonaisuutena hyvin onnistuneeksi arvosanalla 5,1 (arvoasteikolla 6 erinomainen - 1 välttävä). Saimme kaikista palautteista arvokkaita ideoita ensi vuoden Opettajapäiviä varten, joiden pohjalta lähdemme heti alkusyksystä työstämään päiviä. Kaikki lisäideat ovat aina erittäin tervetulleita ja niitä voi laittaa meille osoitteella tia.laudien@akl.fi

 

Kyselimme myös kaupunkitoiveita vuoden 2017 Opettajapäivien pitopaikaksi, jonka perusteella teimme valinnan. Toivotamme teidät kaikki alan ammattilaiset jo tässä vaiheessa lämpimästi tervetulleiksi ensi vuoden Autoalan opettaja- ja kouluttajapäiville Turkuun to-pe 27.-28.4.2017. Laitathan ajankohdan jo nyt kalenteriisi - tapaamisiin Turussa!


Autoalan vetoomus opettajille! 


TTK:n videossa käydään läpi perehdyttämisen näkökulmasta keskeiset autolan työturvallisuusriskit.
 

VAROITUS!

Kannattaa aina varmistaa, että ilmastointihuollon tekee ammattilainen!
Katso SVT:n uutinen siitä miten muussa tapauksessa voi käydä...
Autojen päästöt ja niiden mittaus

Autojen päästöjä on erilaisia. Meillä Euroopassa on maailman tiukimmat hiilidioksidipäästövaatimukset (CO2). USA:ssa on taas maailman tiukimmat ns. säänneltyjen päästöjen vaatimukset. Viimemainitut pitävät sisällään mm. typenoksidi- (NOx) ja pienhiukkaspäästöt (PM).

Lue lisää!
HALUATKO EDETÄ URALLASI?

Autoalan pätevöitymisohjelma, APO, on ammatillinen täydennyskoulutusohjelma, joka sovitetaan työntekijän ja työnantajan tarpeisiin. Lue lisää!
Oppilaitokset

Autoalan ammatillisen perustutkinnon (180 ops) voit suorittaa useassa eri autoalan ammatissa. Autoalan perustutkintoon johtavaa toisen asteen koulutusta annetaan Suomessa noin 100 ammattioppilaitoksessa. Katso oppilaitokset!


Videot
TIESITHÄN

että järjestäytynyt autoala on luotettava 
ja turvallinen työnantaja. Lue lisää!